Подкрепи куриери на бъдеще

Всяко дете в България заслужава достъп до качествено образование.

Тази цел не зависи само от един учител, едно училище, едно министерство, една организация или един бизнес. Зависи от всички нас. За да я постигнем, трябва да обединим усилия. Да действаме като общност. Заедно. Сега.

Затова ние от Еконт и Заедно в час започваме инициативата Куриери на бъдеще. С нея искаме да дадем възможност на всяко дете да реализира пълния си потенциал. Ще ни трябва и твоята помощ.

Започваме Куриери на бъдеще с ясна цел:

1 000 000 лв. събрани за една година

В този период, заедно ще организираме различни кампании и дейности, чрез които всеки може да допринесе за успеха на децата в България.Тук може да видите колко средства са събрани до момента:

33813 лв. събрани до момента

Нашите кампании

Запознай се с кампаниите, чрез които работим за по-качествено образование в цялата страна.

Виж позитивните новини
от бъдещето, които
един ден могат да бъдат реалност.

Можеш да направиш дарение
за Куриери на бъдеще
във всеки офис на Еконт.

Подкрепете ни като бизнес партньор. Свържете се с нас на podkrepi@kurierinabadeshte.com

Какво събира Еконт и
Заедно в час?

Мечтата на Еконт е да превърне България в богато, добре уредено общество от свободни хора, а всички пътища към тази мечта, минават през качествено образование, достъпно за всяко дете в България – основна цел на фондация Заедно в час.

Повече от 11 години, Заедно в час развива нови учители, подкрепя училищни екипи и разпространява добри практики за подобряването на образователната среда в България.

Повече за дейността на Заедно в час – тук

Куриери на бъдеще обединява общите ни ценности и мечти за България, за да може всяко дете да получи качествено образование и възможност за развитие.

Как ще инвестираме даренията от кампанията:

Цел 1

Повече деца да надскочат ограниченията на средата, в която живеят, за да развиват пълния си потенциал.

Учениците от малки населени места и финансово затруднени семейства изостават значително в знанията и уменията си в сравнение с връстниците си от големите градове и тези, чиито родители са в по-добро финансово състояние. Тези деца и младежи са в по-голям риск да прекъснат преждевременно образованието си. Те са основен фокус в работата на Заедно в час.

Фондацията подкрепя и обучава учители и училища в цялата страна, които развиват потенциала на всички ученици, независимо от предизвикателствата на средата, в която растат.

А част от резултатите може да видиш − тук

Цел 2

Изграждане на по-мотивирани и компетентни учители и училищни екипи, които развиват ключови умения за успеха на учениците в бъдеще.

Заедно в час работи директно с професионалистите, които имат най-силно въздействие върху учениците. Подкрепя учителите и училищата в подготовката на учениците за професиите на бъдещето, пълноценното им участие в обществото и развитието на ключови умения, които ще им служат цял живот.

Виж повече за oсновните програми, през които това се случва:

„Заедно в час“ е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Партньори