Политика за лични данни


Политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на www.econt.com

I. Въведение

На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation – “GDPR”). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни. Всички посетители на нашия уебсайт са субекти на лични данни и имат различни права в тази връзка. Тази политика има за цел да разкаже повече за принципите на защита и личните данни на посетителите на сайта ни, за нашите задължения като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка. Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществува уебсайта ни; тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива, ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката.

Тази политика е одобрена от управителя на “Еконт Експрес” ООД (“Еконт”) на 23.05.2018 година и обхваща всички дейности, свързани с обработката на лични данни в рамките на дигиталните активи – собственост на Еконт.

Отговорният служител на Еконт по защита на личните данни е госпожа Ана Йосифова, с която можете да се свържете при неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на E-mail: dpo@econt.com.

II. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика – обяснени

“Лични данни” – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетителя/ползвателя на нашия уебсайт и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определно устройство, от което достъпвате уебсайта ни, например.

“Субект на личните данни” – това сте вие, посетителят на нашия сайт. Написаното в тази политика се отнася само за хора, физически лица, освен, ако изрично не е указано нещо различно.

“Обработване на лични данни” – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

“Администратор на лични данни” – по отношение на нашия уебсайт/софтуерно приложение това сме ние, Еконт. Ние определяме целта на обработката на вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на вашите лични данни възникват за нас.

“Обработващ лични данни” – това е трето лице, което обработва ваши лични данни по наше възлагане, при което Еконт стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Еконт в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

“Бисквитка” е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането ви в състояние “логнат”, докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт, до проследяване на вашето поведение при сърфиране в интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да бъде използвана без вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация.

GDPR въвежда или затвърждава съществени правни механизми в полза на субектите на данни. По-долу сме посочили някои от тях, които имат отношение към обработката на лични данни по повод използването на дигитални активи.

“Дигитални активи” – уебсайта www.kurierinabadeshte.com

“Потребителска сесия” – Времето между оторизацията на потребителя и момента на неговото излизане или изтичане поради неактивност на същия. През това време системата на Еконт разпознава еднозначно клиента.

“Plug-in” – софтуер на трета страна, внедрен в дигитален актив на Еконт и имащ отношение към проследяване на потребителско поведение и/или осигуряване работата на определена функционалност чрез преминаване към домейна на третата страна.

“Услуги на информационното общество” са услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и от разстояние чрез използването на електронни средства. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал изрично. Електронната търговия също е вид такава услуга.

III. Цел на политиката

Еконт е призван да защити неприкосновеността и да гарантира сигурността на личните данни на посетителите и потребителите на своите дигитални активи. Когато посетите нашия уебсайт, уеб сървърите на трети лица, които сме допуснали на нашия сайт (например Google), временно ще запазят данните за свързаността на вашето устройство с нашия уебсайт, както и посетените от вас страници на сайта ни, идентификационни данни за вида на вашия браузер и операционна система, както и за уебсайта, от който сте бил препратен към www.kurierinabadeshte.com. Ние не събираме и не обработваме други лични данни за вас – например вашето име, адрес, телефонен номер или E-mail адрес.


Политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на www.econt.com

I. Въведение

На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation – “GDPR”). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни. Всички посетители на нашия уебсайт са субекти на лични данни и имат различни права в тази връзка. Тази политика има за цел да разкаже повече за принципите на защита и личните данни на посетителите на сайта ни, за нашите задължения като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка. Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществува уебсайта ни; тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива, ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката. Намерението ни е да публикуваме кратко съобщение в секцията “новини” на www.econt.com с най-важните акценти всеки път, когато направим промяна на политиката за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни (“Политиката” или “тази политика”).

Тази политика е одобрена от управителя на “Еконт Експрес” ООД (“Еконт”) на 23.05.2018 година и обхваща всички дейности, свързани с обработката на лични данни в рамките на дигиталните активи – собственост на Еконт.

Отговорният служител на Еконт по защита на личните данни е госпожа Ана Йосифова, с която можете да се свържете при неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на E-mail: dpo@econt.com.

II. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика – обяснени

“Лични данни” – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетителя/ползвателя на нашия уебсайт или софтуерно приложение и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определно устройство, от което достъпвате уебсайта ни, например.

“Субект на личните данни” – това сте вие, посетителят на нашия сайт или ползвателят на нашето приложение. Написаното в тази политика се отнася само за хора, физически лица, освен, ако изрично не е указано нещо различно.

“Обработване на лични данни” – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

“Администратор на лични данни” – по отношение на нашия уебсайт/софтуерно приложение това сме ние, Еконт. Ние определяме целта на обработката на вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на вашите лични данни възникват за нас.

“Обработващ лични данни” – това е трето лице, което обработва ваши лични данни по наше възлагане, при което Еконт стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Еконт в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

“Бисквитка” е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането ви в състояние “логнат”, докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт, до проследяване на вашето поведение при сърфиране в интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да бъде използвана без вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация.

GDPR въвежда или затвърждава съществени правни механизми в полза на субектите на данни. По-долу сме посочили някои от тях, които имат отношение към обработката на лични данни по повод използването на дигитални активи.

“Дигитални активи” – уебсайта www.econt.com и уеб приложението е-Econt – още наричано “Виртуален кабинет на клиента”.

“Потребителска сесия” – Времето между оторизацията на потребителя и момента на неговото излизане или изтичане поради неактивност на същия. През това време системата на Еконт разпознава еднозначно клиента.

“Plug-in” – софтуер на трета страна, внедрен в дигитален актив на Еконт и имащ отношение към проследяване на потребителско поведение и/или осигуряване работата на определена функционалност чрез преминаване към домейна на третата страна.

“Услуги на информационното общество” са услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и от разстояние чрез използването на електронни средства. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал изрично. Електронната търговия също е вид такава услуга.

III. Цел на политиката

Еконт е призван да защити неприкосновеността и да гарантира сигурността на личните данни на посетителите и потребителите на своите дигитални активи. Когато посетите нашия уебсайт, уеб сървърите на трети лица, които сме допуснали на нашия сайт (например Google), временно ще запазят данните за свързаността на вашето устройство с нашия уебсайт, както и посетените от вас страници на сайта ни, идентификационни данни за вида на вашия браузер и операционна система, както и за уебсайта, от който сте бил препратен към www.econt.com. Ние не събираме и не обработваме други лични данни за вас – например вашето име, адрес, телефонен номер или E-mail адрес, освен ако не ги предоставите във връзка с ваше конкретно информационно искане, при попълване на регистрационна форма за дадена услуга или с оглед създаване на профил във виртуалния кабинет на клиента. В допълнение, ee.econt.com изискват регистрация и парола за достъп с цел по-лесна идентификация и защита на вашите лични данни.

IV. Анализ на посещаемостта и проследяване на потребителското поведение на уебсайта чрез кодове от домейни на трети страни

Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager

Ние използваме възможностите, предоставени ни от кодовете на Google, за да измерваме посещаемостта на сайта ни като брой и честота на посещенията. Ние не използваме тези възможности, за да събираме лични данни или индивидуални IP адреси; данните достигат до нас в обобщен вид и анонимизирани със статистическа цел и подобряване на посетителското изживяване на нашия уебсайт.

Въпреки това, събраните по този начин данни са достъпни за Google и според техните политики и условия могат да бъдат комбинирани с други данни, които Google вече има относно вашата самоличност или вашето устройство, поведението ви в дигитална среда, предпочитанията ви при търсене. Комбинираните от Google лични данни, включително събраните чрез дигиталните активи на Еконт, могат да се използват от търсачката за различни цели, описани по-подробно в Политиката й за неприкосновеност и защита на личните данни, включително за поведенческа реклама. По тази причина, данни към Google Analytics ще бъдат подавани само с вашето предварително съгласие, което може впоследствие да бъде оттеглено по всяко време. Повече за бисквитките, закачени от Google през нашия сайт може да откриете на адрес: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

Интеграцията с Google Plus позволява препопулирането на информация от Google Plus за попълване на формата с данни от профила на потребителския профил на нашия сайт.

Интеграция със социалната мрежа Facebook (Използване на социален plug-in за връзка към страницата на Еконт във Facebook)

С цел по-добрата видимост на услугите и новостите, които предоставяме на нашите клиенти, ние сме избрали да поставим на уебсайта си plug-in, който осигурява връзка към страницата ни във Facebook. Моля да имате предвид, че връзката се осъществява чрез прикачване на бисквитка от домейна на Facebook към вашето устройство, чрез която социалната мрежа може да проследява потребителското ви поведение и навиците ви на сърфиране, включително и ако не сте регистриран потребител на мрежата към момента на закачането на бисквитката. Бисквитката се поставя само с вашето предварително съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.

Twitter

Интегриран е Plug-in на нашия сайт, който позволява пренасочването към страницата на Куриери на бъдеще в социалната мрежа.

Други кодове, в това число бисквитки, които използваме в нашите дигитални активи

От една страна, използваме кодове, наречени “сесийни”, които имат “живот” само в рамките на една потребителска сесия. Също използваме “задържащи се бисквитки” с цел запазване на информация относно посетители, които достъпват една или повече от интернет страниците ни. Целта при ползване на бисквитките е да ви предложим оптимално потребителско изживяване и да ви “разпознаваме”, като предлагаме на вниманието ви, доколкото е възможно, различни интернет страници и ново съдържание при завръщането ви на нашия уебсайт.

Ние не създаваме като правило индивидуален профил на вашите онлайн дейности. Съдържанието на прикрепващата се бисквитка се изчерпва с идентификационен номер. Бисквитките не се свързват с име, E-mail адрес, IP адрес.

Трето лице – доставчик на услугаЦелПовече информация и инструкции за изключване
Google AnalyticsГенерираране на статистика за трафика на интернет страницата и източниците на трафикhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
FacebookFacebook pixelОсигуряване на таргетирана информация и предложения в платформата на Facebook.Повече информация можете да намерите тук: https://www.facebook.com/policies/cookies/ За изключване:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen На следния адрес можете да намерите политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Категории бисквитки.

Бисквитките, представени в таблицата по-горе, се разделят на 4 основни номерирани групи – номерът на групата, към която съответната бисквитка принадлежи, ще откриете в първата колона от таблицата. Моля, обърнете внимание на факта, че всяка бисквитка може да принадлежи едновременно към повече от една група. Категориите са, както следва:

[1] Абсолютно необходими: Без тези бисквитки не можете да разгледате пълноценно нашия уебсайт и да използвате неговите функционалности. Също, без тях не е възможно да ползвате поисканите от вас услуги на информационното общество (например, доставка с куриер, изпълнение на наложен платеж).

[2] Бисквитки, подобряващи работата на дигиталния актив: Тези бисквитки събират информация отнсоно това как посетителите използват уебсайта, например кои страници достъпват най-често. Тези бисквитки не събират информация, която се отнася до конкретен посетител. Цялата информация, която бисквитките от тази група събират, е обобщена и по тази причина – анонимна. Тяхното единствено предназначение е да подобрят работата на уебсайта.

[3] Функционални: Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запамети изборите, които правите и да осигури подобрени, персонализирани спрямо вашите характеристики и нужди, функционалности. Например, тези бисквитки могат да бъдат използвани за запемятаване на последния въведен от вас номер за проследяване на товарителница, когато използвате тази функционалност в нашите приложения. Ние ще анонимизираме информацията, която тези бисквитки събират и те не могат да проследяват навиците ви на сърфиране из други уебсайтове.

[4] Таргетинг или рекламиране: Тези бисквитки се използват за да можем да ви показваме реклама, която максимално съответства на вашите интереси и потребителско поведение. Използваме тези бисквитки и за да намалим броя на пътите, в които ще виждате една и съща реклама, както и за да измерим ефективността на рекламната си кампания. Често пъти тези бисквитки се поставят от рекламни платформи (например, Google, Facebook, програматик автоматизирани решения) с наше знание и позволение.

Вашето съгласие е необходимо условие за закачването на бисквитка, която не е абсолютно необходима.

Управление на бисквитките

Можете да използвате нашите продукти или услуги и без да се съгласявате с бисквитките, които се закачат за устройството ви само с ваше съгласие според описанието по-горе. Можете да изтриете бисквитките си от твърдия диск на своето устройство по всяко време (file: “бисквитки”). Моля да имате предвид, че това може да ви попречи да видите някои елементи на нашия сайт или да влоши посетителското ви изживяване.

Повечето уеб браузъри вече позволяват предварителен контрол на закачането на бисквитки от настройките си. В случай, че достъпвате наш дигитален актив от мобилно устройство, то е възможно да не успеете да деактивирате бисквитките чрез настройките на интернет браузера си.

V. Информация за това кои трети лица и с каква цел могат да получат достъп до вашите лични данни, събрани по повод посещението/ползването на наш дигитален актив

Екип разработчици на дигитални активи на Еконт, Маркетингови агенции.

VII. Права на субекта на личните данни

1. Право на информация

Вие имате право да получите информация за обработката на вашите лични данни, включително целта, срока и основанието, с което те се събират, данни идентифициращи администратора на лични данни, както и негови координати за връзка и координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните.

2. Право на достъп

Вие имате право да достъпите личните си данни, събирани пряко от Еконт в уебсайта ни, по всяко време, като изтеглите и попълните бланка Искане на достъп до лични данни.

Относно данните, събирани от бисквитки на Еконт, ние се задължаваме, в срок от 30 работни дни от отправяне на вашето искане, да ви предоставим информация в електронен формат, който е четим на различни устройства и позволява извличане и обработване на данните. Повече информация относно данните, събирани от трети страни чрез бисквитки, поставени на нашия уебсайт/уеб приложение, можете да получите от съответните политики за управление на поверителността и защита на личните данни:

https://www.facebook.com/policy

https://policies.google.com/privacy

https://www.addtoany.com/privacy

3. Право на преносимост

При поискване от ваша страна, ние сме длъжни да ви предоставим всички обработвани от нас лични данни, представени от вас и с ваше съгласие, за да осъществим определена услуга. Искането следва да се отправи чрез онлайн формата (https://econt.com/client-center/support) на нашия уебсайт или чрез попълване на бланка Искане за преносимост на лични данни. Ние следва да го изпълним в срок до 30 работни дни от получаването му по електронен канал, посочен от вас. При изразено желание от ваша страна можем да препратим файла на друг доставчик на куриерски/пощенски услуги/услуги за пощенски парични преводи. В случай че исканията към нас от един и същ субект на данни се отправят повече от 2 пъти годишно, бихме могли да съберем такса за тази услуга в размер на административните разходи, които сме направили за предоставянето ѝ.

4. Право на коригиране

Имате право да поискате от нас да коригираме ваши погрешно записани или съхранявани лични данни чрез онлайн формата (https://econt.com/client-center/support) на уебсайта ни или като попълните бланка Искане за коригиране на лични данни. Ние следва да го изпълним в срок до 30 работни дни от получаване му.

5. Право да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни

В случай на отправено от вас възражение за обработка на ваши лични данни или при предявени от ваша страна съдебни претенции или жалба в Комисия за защита на личните данни, имате право да поискате да преустановим временно обработването им (без да ги изтриваме). Искането се отправя чрез онлайн формата (https://econt.com/client-center/support) на нашия сайт или чрез попълване на бланка Искане за ограничаване обработването на лични данни.

6. Обработка на основание легитимен интерес на Еконт или трето лице и възражение на такава обработка

Когато обработването на лични данни не е с основание вашето съгласие, то ние обработваме вашите данни на основание легитимен интерес на Еконт или трето лице, който сме преценили, че няма да навреди или би засегнало незначително вашето право на неприкосновеност на личните данни. Когато обработката на лични данни се основава на легитимен интерес, това винаги бива документирано и следва определени критерии и аргументация. Вие имате право да се запознаете с основните моменти от нея, както и да повдигнете възражение, че съответната обработка засяга вашето право на неприкосновеност и/или защита на личните данни по по-съществен от предвидения в обосновката начин. В тези случаи, ние следва да разгледаме вашето възражение и да се произнесем с аргументирано становище по неговото приемане или отхвърляне в срок от 30 работни дни. С отправянето на възражението на тази обработка, вие можете да упражните и правото си по т.5 по-горе. Възражението може да бъде отправено чрез онлайн формата (https://econt.com/client-center/support) на нашия уебсайт или чрез попълване на бланка Възражение срещу обработването на лични данни.

7. Оттегляне на вашето съгласие

В случаите, когато ние сме поискали вашето съгласие за дадена обработка на личните ви данни, вие винаги можете да го оттеглите. Ако не сте сигурни на какво основание обработваме ваши лични данни, както и за начина, по който сте дали съгласието си, можете да отправите запитване чрез онлайн формата (https://econt.com/client-center/support) на нашия сайт. Ние ще ви отговорим в рамките на 30 работни дни. Поддържаме актуална база на съгласията за обработка на лични данни, с която можем да направим справка по всяко време. Можете да оттеглите съгласието си и да заявите данните ви да бъдат забравени или заличени, като попълните бланка Искане за изтриване на лични данни. В тези случаи ще изтрием данните ви от системата, а те ще се съхраняват в архивираните документи по законово установения срок, но повече няма да бъдат използвани.

8. Право на жалба до Комисия по защита на личните данни

Винаги щом счетете, че вашите права по GDPR са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни. Все пак, би могло да бъде много конструктивно, ако преди това се обърнете към нашето длъжностно лице по защита на личните данни на dpo@econt.com, за да обсъдим възникналия въпрос. Ние се задължаваме да ви върнем отговор в срок до 5 работни дни от получаването на оплакването или въпроса ви.

9. Упражняване на вашите права

Ако желаете да упражните вашите права или счетете, че при обработка на личните ви данни сме нарушили някое от тях, можете да отправите искане към нас. За целта е нужно да изтеглите съответната бланка и да я попълните собственоръчно или електронно в изтегления файл. След това можете да подадете искането си в офис на Еконт или на имейл dpo@econt.com. Ако подавате искането в наш офис, е нужно да предоставите на служителя документ за самоличност. В случай че изберете да го направите по имейл, е необходимо да използвате вашия квалифициран електронен подпис с цел идентификация. След постъпване на заявката ви, ще получите отговор в срок до 30 дни, като ви изпратим уведомление по желания от вас начин – по имейл или на хартиен носител. Изключение правят случаите, в които не можем да идентифицираме субекта на данни. Тогава ще изискаме допълнителна информация за потвърждаване на самоличността ви, а срокът от 30 дни за обработване на вашето искане ще започне да тече от датата на получаване на необходимата информация.